Hovedseksjon

Innkryssing/utkryssing

Kryssing original

Innkryssing:

Ved morgenåpning (07:30 - 08:30)

Det er morgenåpning for 1. - 4.klasse i bygg vest De foresatte eller barna skriver seg inn selv med navn og signatur på krysselister som ligger tilgjengelig på AKS rommet Alle barna går ut 08.15, og har ett lite friminutt frem til 08.30 (skolestart).

Etter skoletiden

Barna blir krysset inn i klasserommet/garderoben av barneveiledere rett før skoletiden er slutt. Barneveiledere får beskjeder av kontaktlærer om hvem som ikke er tilstede den dagen og eventuelle andre opplysninger. 

 

Utkryssing:

Når barnet hentes eller har fått skriftlig tillatelse hjemmefra til å gå hjem, skal det krysses ut. Dette skal skje av en ansatt. Det er svært viktig at man er nøye med dette, da det er denne informasjonen som gir oss oversikt over hvor mange barn vi har igjen. Når barnet er krysset ut, er ansvaret for barnet overlatt til foreldrene eller de som henter barnet.

Henting

Dersom andre enn barnets foresatte skal hente barnet, må det foreligge en skriftlig beskjed om dette. Det er mulig å gjøre faste avtaler som gir andre enn foresatte tillatelse til å hente barnet, men det skal da foreligge skriftlig avtale om dette - skrevet inn på krysselisten.

Dette kan virke litt firkantet, men det er kun for barnets sikkerhets skyld.