Hovedseksjon

Inne / ute

Leker 1

Når barna er ferdig med å spise, starter vi med ulike aktiviteter på huset, samt frilek ute. Hver dag mellom kl. 15.00 og 16.00 har vi "klubb". Dette er aktiviteter som forandrer seg fra dag til dag og som barna melder seg på samme dag. Dette kommer i tilegg til de faste aktivitetene og utetilbudet. Barna kan leke fritt på hele skolens område, innenfor de rammer skolen fastsetter. For å holde oversikten over alle barna i vårt store uteområde, prøver vi å fordele de ansatte på strategiske steder.